Συμβατικά κέντρα 4, 8 ζωνών επεκτάσιμα εώς 24 ζώνες

Πληρούν τις απαιτήσεις της οδηγίας BS5839 Part 4 του1988, ΕC, ETL ισότιμη του UL για τις αγορές Βορείου και Νοτίου Αμερικής

Ειδικοί πίνακες πυρανίχνευσης για μεσαίες και μεγάλες εγκαταστάσεις έως 72 ζώνες