Εξοπλίζουμε το χώρο σας με τα πιο σύγχρονα και επώνυμα προϊόντα συναγερμού

Ασύρματες και ενσύρματες μονάδες συναγερμού που καλύπτουν από ένα μικρό σπίτι μέχρι μια μεγάλη επιχείρηση

Απομακρυσμένη διαχείριση του συναγερμού

Ασύρματη επικοινωνία συναγερμού με το Κέντρο λήψεως σημάτων σε περίπτωση βλάβης της τηλεφωνικής γραμμής (GSM Backup)

Brands